Dienstag, 1. April 2014

Reabilitare "verde" pentru Biserica Evanghelică din Guşteriţa

Prezentul articol aparut in ziarul Tribuna din 31 marți:

Biserica Evanghelică din Guşteriţa, atracţie turistică şi monument istoric, va beneficia de o amplă campanie de reabilitare "verde", graţie unei colaborări, în premieră pentru Sibiu, dintre trei entităţi: Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului din cadrul ULBS, Facultatea de Arhitectură, specializarea Conservare şi Restaurare de Arhitectură – Sibiu din cadrul Universităţii de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" – Bucureşti şi Parohia Evanghelică–Lutherană Sibiu.
Acţiunea, coordonată de prof. dr. ing. Constantin-Horia Barbu, prodecanul Facultăţii de Ş.A.I.A.P.M., a debutat joi, când prof. arh. Andreas Kipar, arhitect peisagist din Milano - Italia, a susţinut, la Centrul de Excelenţă Academică al ULBS, conferinţa "Integrarea patrimoniului istoric construit în spaţiul urban contemporan". În cadrul conferinţei, dl. Andreas Kipar a prezentat o serie de idei novatoare privind acţiunile de integrare a spaţiului cu valoare istorică în peisajul urban actual, exemplificând cu zona Karst din Croaţia.
Ce a fost însă interesant pentru Sibiu a fost prezentarea (care va fi urmată, sperăm, de punerea în prac-tică) unui proiect pe termen lung, de reabilitare şi punere în valoare a Bisericii Evanghelice din cartierul sibian Guşteriţa, cu participarea celor trei instituţii menţionate. Cele prezentate teoretic, în cadrul expunerii de joi, au fost apoi aprofundate în teren, unde studenţii celor două facultăţi au putut învăţa de la dl. A. Kipar cum trebuie privit un ansamblu arhitectonic de valoare în context atât urban, cât `i al peisajului înconjurător şi cum sacralitatea unei biserici istorice se poate rfrânge în zona verde adia-centă.
Karl Hann cu studenți
La fel, de un real folos s-au dovedit sfaturile date de Karl Hann, agricultor româno-canadian cu o bogată experienţă în culturile organice, care va coordona amenajarea spaţiului din jurul bisericii. La eveniment au participat, alături de cei menţionaţi anterior, primpreotul Parohiei Evanghelic-Luterane C.A. Sibiu, Killian Dőrr, cu soţia sa, dr. Elfriede Dőrr, conf. univ. dr. Liviu Gligor de la Facultatea de Arhitectură, cadre didactice din cadrul Facultăţii de Ş.A.I.A.P.M precum şi, cel mai îmbucurător lucru, un mare număr de studenţi ai celor două facultăţi.
Studenți la lucru

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen